За пръв път в историята на „Асарел“: Насипообразувателят на ЦПТ-2 беше преместен на ново насипищно стъпало

С изключително инженерно постижение могат да се гордеят работещите в дирекциите „Производствени дейности“, „Ремонтни дейности“ и отдел „Строителство“ на „Асарел-Медет“АД. За пръв път в историята на компанията насипообразувателят на Циклично-поточната технологична линия за транспорт на откривка беше преместен на разстояние от 1800 метра, при денивелация на терена от 50 метра. С това започна следващият етап от изграждането на Западно насипище. Проектът за преместването на „крокодила“, както шеговито го наричат работещите в рудник „Асарел“, беше изготвен от „Минпроект“, а изпълнението беше реализирано от фирмите „Елвеко Електромонтажи“, „Асарел Ремонт“, САТ-София и ДЗЗД „Балканремонт 2013“.

„В началото на 2022 г. бяха изпълнени третият и четвъртият етап от изграждането на хоризонт 1000 на Западно насипище, а следващият етап от строителството е хоризонт 1050“, разказва инж. Иван Чолаков, директор „Производствени дейности“ в „Асарел-Медет“АД. „За целта още от миналата година започнахме подготвителни мероприятия, които включваха извозване на общо 6 милиона кубика скална маса, като беше изграден пионерен насип за разполагане на насипообразувателя и забойния транспортьор на кота 1050. Освен това беше подготвен маршрутен път за изкачване на насипообразувателя и претоварната количка до кота 1050. По проект този маршрутен път трябваше да бъде със 7% наклон, за да може да се преодолее денивелацията от 50 метра. Съгласувано с проектантите от „Минпроект“ го коригирахме на 6%, което беше по-добрият вариант заради безопасността на работата и техническите параметри на машината“, обясни инж. Чолаков.

„Това беше голямо предизвикателство за нас, защото тази машина никога не е преодолявала такова голямо разстояние и толкова голям наклон. Всички се опасявахме, че ще има проблеми с техниката, защото тази огромна конструкция трябваше да измине разстояние от общо 1800 метра. Близо двата километра бяха преодолени на два етапа. Първия ден трябваше да направим подготовката за придвижване на претоварната количка до кота 1000, където е началото на маршрутния път. На 15 август, в рамките само на един ден, насипообразувателят се качи на кота 1050 м. Това стана възможно благодарение на добрата съвместна работа на технологичните и ремонтни екипи на рудника, за което ги поздравявам и им благодаря“, каза инж. Иван Чолаков.

Предстои изграждане на транспортьор № 5, който е частично построен, но занапред ще бъде удължаван. Предвидено е изграждане и на транспортьор № 4, което ще обезпечи добива на откривка от рудник Асарел. „Този проект беше нещо ново за нас и беше истинско предизвикателство да го изпълним“, обобщи инж. Чолаков.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Инж. Николай Пелтеков – генерален директор на „Асарел-Медет“АД

Благодаря за добрата организация и неуморната екипна работа на всички колеги, които работиха по този сложен проект. Хората показаха, че могат да направят чудеса!

Инж. Илия Добрев- директор „Ремонтни дейности“ в „Асарел-Медет“АД

Благодаря на колегите от дирекция „Ремонтни дейности“, които свършиха голям обем работа не само по преместването на транспортьора до кота 1050, а и по ремонта на трошачния комплекс. Предизвикателството беше голямо, но те се справиха, за което ги поздравявам и им благодаря за професионализма и всеотдайността.

Инж. Здравка Кърпаров – ръководител на отдел „Строителство“ в „Асарел-Медет“АД

Изпълнението на този проект беше наистина предизвикателство за екипа на отдел „Строителство“. Благодаря на колегите за усилията и енергията, с която работиха и продължават да работят по него. 

ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ

ЦПТ-2 е една от най-мащабните инвестиции на „Асарел-Медет“АД в историята на дружеството – над 100 милиона лева. Пусната е в действие през месец март 2011 година и до момента е спестила 2 307 692 курса на автосамосвалите „БелАЗ“, които оперират в рудник „Асарел“. Разчетите показват, че след пускането в експлоатация на втората Циклично-поточната технологична линия себестойността на извозената откривка е спаднала с 40 процента. С толкова са намалели и вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили. Заедно с екологичния ефект се постига и икономически резултат заради значителното намаление на обема на произведените тонкилометри и редуциране на разходите за строителство и поддръжка на рудничните пътища.

ЮБИЛЕЙ

В края на месец януари 2022 година Циклично-поточната технологична линия за транспорт на откривка отчете „скромен“ юбилей. Точно в 7 часа сутринта, на 25 януари, ЦПТ-2 регистрира 300 милиона тона откривка, извозени до Западно насипище за единадесет години експлоатация. 

ДЕНЯТ НА МИНЬОРА БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ТЪРЖЕСТВЕН МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ

Днес, на 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора.

Ръководствата на Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело и геология и миньорските федерации – ФНСМ и СМФ „Подкрепа“ участваха в традиционния тържествен молебен за здраве на миньорите в Катедрален храм „Св. Неделя“. На него присъстваха също директорът на дирекция „Природни ресурси и концесии“ при Министерство на енергетиката Станислав Станков, вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Веселин Митов и почетният председател на НТС по МДГМ проф. дтн инж. Цоло Вутов.

По случай празника, председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов отправи поздрав към работещите в отрасъла:

В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия. През 2022 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатите резултати. Въпреки предизвикателствата, пред които бяхме изправени, успяхме да подобрим резултатите в сектора, да запазим работните места и да увеличим възнагражденията. Изпълнихме редица проекти за модернизация и технологични иновации, опазване на околната среда и подобряване на безопасността при работа. Продължихме активната си подкрепа за образованието и насърчаване на младите хора за реализация в отрасъла. Не спряхме и с усилията за подобряване средата на живот в регионите.

Той благодари на компаниите от бранша за успешната дейност през изминалата година, въпреки предизвикателствата, която допринесе за успехите на индустрията и за утвърждаване на нейната водеща роля в националната ни икономика.

Денят на Св. Иван Рилски – професионален празник на миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия. Преди повече от 100 години, по предложение на пернишките миньори, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден за честване на професията на миньора. Празникът е възстановен през 1994 г. с постановление на Министерския съвет.

Свети Иван Рилски не случайно е избран за патрон на миньорите. В житието му е описано, че подслон му дават семейство рудари и го спасяват от разбойници. Този светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

Минерално-суровинната индустрия отчете ръст за 2021 г.

За поредна година България заема едно от водещите места в Европа по добив на мед, злато и лигнитни въглища. Основните суровини, които се добиват у нас са оловно-цинкови, медни и полиметални руди, лигнитни въглища гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор.

Браншът отчете ръст от 10% през 2021 г., достигайки добив от близо 117 млн. тона – най-високото ниво за последните години. Значително е нарастването при добива на лигнитни въглища – с 30% спрямо 2020 г. Близо една трета от добитите количества в сектора са инертни и строителни материали. Над 60% от нея се пада на рудодобива. Продуктите на минерално-суровинната индустрия формират над 3 млрд. евро износ.

Производителността на труда в отрасъла остава висока и е близо 2,5 пъти над средната за индустрията в страната. В сектора са заети 19 700 човека, а чрез пряко обслужващи бранша дейности още 120 000. Заплащането в бранша остава сред най-високите в страната, нареждайки се на първите места сред останалите икономически сектори, като средната годишна работна заплата достига 2 150 лв.

Инвестициите в опазване на околна среда възлизат на 37,8 млн. лева като допълнително, освен тези средства, компаниите от бранша изпълняват редица доброволни дейности за поддържане на екологичното равновесие в регионите и изпълнение на различни проекти за подобряване на околната среда.

През 2021 г. дружествата от минерално-суровинния отрасъл отново доказаха своята отговорност към регионите и местните общности. Самостоятелно или в партньорство с общините бяха изпълнени редица проекти, свързани с икономическото развитие, опазване на околната среда, подновяване на инфраструктурата, подкрепа за здравеопазването, културата и спорта.

Компаниите от бранша отделят особено внимание върху образованието и подготовката на кадри. През последната учебна година в дуална форма са се обучавали над 330 ученика по минни специалности, като успешно завършили са над 100 випускника. От 2015 г. индустрията е инвестирала над 2 милиона лева в подкрепа на професионалното образование – осигуряване на материална база, производствени практики, преподаватели и подпомагане на ученици и студенти със стипендии и осигурени работни места след завършване.

Повече за състоянието на бранша и успешните проекти, реализирани през годината, може да прочетете в Годишния бюлетин на БМГК за минерално-суровинната индустрия през 2021 г.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БМГК ЗА 2021

Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия през 2021 г.

 • „Мини-Марица изток“ ЕАД с изпълнителен директор инж. Илза Чинкова за постигнат ръст на добива на лигнитни въглища през 2021 г. спрямо 2020 г. 31,5%.

Награда за иновации

 • „Елаците-Мед“ АД с изпълнителен директор Драгомир Драганов за проект Проектиране и реализация на автоматизирана система за изследване на деформационни процеси в района на „Открит склад за руда №1“ на Рудодобивен комплекс „Елаците”.

Награда за безопасност и здраве – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2021 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт.

 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

Награда грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2020 г., удостоверено с документ, от РИОСВ.

 • „Асарел – Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш

 • „Минстрой Холдинг“ АД с председател на Съвета на директорите проф. дтн инж. Николай Вълканов за инициатива „Подкрепа на средното професионално и висше образование в областта на добива и преработката на полезни изкопаеми“

Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – за годишнини на активни членове на БМГК

 • 70 години „Минстрой Холдинг“ АД
 • 70 години „Мини Марица-изток“ ЕАД 

Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия (юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК и на членове на постоянни комисии на БМГК за дългогодишно и активно участие в организационния живот на Камарата)

 • д-р инж. Никола Вардев (БН Консулт Инженеринг ООД)
 • Стефан Пелтеков (Теос 2001 ЕООД)
 • Ружа Бодурова (Родопи Еко Проджектс ЕООД)
 • Васил Андреев (Геопс Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД).
 • Симеон Горянов (Калцит ЕООД)

Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“

 • Йордан Мирославов Йорданов – специалност Маркшайдерство и геология;
 • Елена Атанасова Благоева – специалност Компютърни технологии в инженерната дейност;
 • Мая Любомирова Минкова – специалност Биотехнологии.

Награда за журналист за обективно и последователно отразяване на бранша

 • Пламен Енев (БГ Глобал) 
 • Дарина Колева (БНТ)

Честит празник български миньори!

Скъпи колеги,

В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия.

През 2022 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатите резултати. Въпреки предизвикателствата, пред които бяхме изправени, успяхме да подобрим резултатите в сектора, да запазим работните места и да увеличим възнагражденията. Изпълнихме редица проекти за модернизация и технологични иновации, опазване на околната среда и подобряване на безопасността при работа. Продължихме активната си подкрепа за образованието и насърчаване на младите хора за реализация в отрасъла. Не спряхме и с усилията за подобряване средата на живот в регионите.

Благодаря на всички вас за труда, волята и упоритостта, на които дължим успехите си. Заедно отново доказахме колко устойчива е минерално-суровинната индустрия и затвърдихме водещата й роля за икономиката на страната. Вярвам, че ще продължим така и занапред. Нека нашият покровител Св. Иван Рилски да ни пази и напътства по пътя, който сме избрали.

Бъдете здрави, силни и единни!

Честит празник и на многая лета!

проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на УС и на БМГК

Министърът на енергетиката Росен Христов: „Мини Марица-Изток“ има огромен потенциал, който трябва да се развива“

„Комплексът „Марица-Изток“ трябва да се развива, като гаранция за стабилността в района и енергийната система на страната,“ заяви министърът на енергетиката г-н Росен Христов при посещението си в рудник „Трояново – север“. „Тук има сериозен потенциал за развитие на нови производства, които да осигурят заетост и просперитет“.

В „Мини Марица изток“ министър Христов провери възможностите за осигуряване на необходимите количества въглища за производството на електроенергия, което е ключово за енергийната сигурност през предстоящия есенно-зимен сезон. Икономическите резултати на дружеството са добри, то работи на печалба, отчете ръководството на компанията пред министъра.

Росен Христов посети рудник „Трояново-север“, където присъства на  откриването  на юбилейна плоча и ретроспективна изложба по случай 60-годишнината на втория източномаришки рудник. Той поздрави управителят на рудник „Трояново-север“ инж. Стойко Башалов и честити празника на миньорите.

Инж. Илза Чинкова благодари на всички настоящи и бивши миньори за труда и постигнатите резултати през годините. В своето приветствие тя подчерта удовлетворението си от добрата екипна работа и  пожела на всички здраве и успехи. „За първите шест месеца на тази година добитите въглища са над 17 млн. тона. Ако запазим този темп на работа, очакваме рекорден за 70-годишната история на дружеството добив от 35 млн. тона въглища,“ обясни г-жа Чинкова на министъра на енергетиката.

Министър Христов се запозна на място с производствения процес и възможността на „Мини Марица-изток“ ЕАД да осигурява необходимите количества въглища за производството на електроенергия от топлоелектрическите централи в страната.

Димитър Цоцорков е първият българин с отличие от Глобалния договор на ООН в Ню Йорк за принос към устойчивото развитие

Димитър Цоцорков,  председател на надзорния съвет на „Асарел-Медет”, е първият българин, който е част от десетте бизнес лидери, отличени като пионери по целите за устойчиво развитие на Организацията на Обединените нации (ООН).  Той достигна до финалния кръг на глобалния конкурс, след като беше отличен за Пионер на SDG (sustainable development goals – цели за устойчиво развитие) в националния конкурс, проведен от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН през март тази година.

Десетте световни бизнес лидери за 2022 г. бяха обявени по време на Лидерската среща на Глобалния договор на ООН в Ню Йорк днес – 2 юни. Те бяха излъчени измежду националните призьори от жури, включващо представители на гражданското общество, академичните среди, Глобалния договор на ООН,  администрацията на ООН и предишните носители на приза SDG Pioneers, съобщиха от международната организация.

Като български представител Димитър Цоцорков беше отличен в категорията за дигитална трансформация заради приноса, който иновативните решения имат за постигането на целите за устойчиво развитие в индустрията и отражението, което напредъкът на технологиите има за благосъстоянието на обществото. Глобалната награда се присъжда всяка година от 2016 г. насам, като досега това е първият мениджър от минна компания в света с престижното отличие.

„Благодаря на целия екип на „Асарел-Медет“, защото това е признание за усилията, инвестициите и добрата работа на всички колеги! Наградата от Глобалния договор на ООН показва, че някогашните стереотипи за минното дело могат да бъдат разбити, тъй като нашата индустрия е не само поле, но и двигател за много иновации, а медта е базова суровина за развитието на зелените технологии на бъдещето“, каза Димитър Цоцорков. Според него съвременните дигитални решения позволяват на бизнеса да управлява много по-ефективно своите процеси, да намалява въглеродния отпечатък и да се грижи много по-добре за опазването на околната среда, енергийната ефективност и управлението на ресурсите.

„Внедряваме най-новите интегрирани решения, инвестираме в иновации и ползваме най-доброто от напредъка на технологиите, но най-важни остават хората, защото те носят заряда за промяна и развитие“, каза председателят на надзорния съвет на „Асарел-Медет“. Той посочи, че приема отличието като признание за визията на баща си проф. д-р Лъчезар Цоцорков, за добрата работа на целия екип и инвестициите в нови технологии. „Последните две години ни напомниха колко безценни за нас са думи като мир и здраве. Сега е по-важно от всякога да сме обединени от споделени ценности, да сме солидарни, човечни и чувствителни към чуждата болка, да сме мъдри и съпричастни“, допълни още Димитър Цоцорков и открои социалните проекти и приноса за обществото, който имат фондациите „Асарел“ и „Лъчезар Цоцорков“.

„Днес, когато ни застъпват криза след криза, ясно се вижда, че бизнесът продължава да бъде адаптивен и гъвкав, да създава блага, да компенсира дефицити”, каза Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.  „Бизнесът днес е стълб, пилон на нормалността и гаранция, че ще бъдат положени всички усилия, за да има развитие и устойчивост”, убеден е той. Изборът на представител на България показва оценката за бизнеса в страната ни като важен фактор за постигането на целите за устойчиво развитие, посочиха още от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Това е особено валидно във времена на глобални кризи, в които бизнесът не абдикира, а доказва с действията си какво може да се направи, за да се постигне промяна, която да служи на обществото като цяло, заявиха от българската организация.

За SDG Pioneers  и всички отличени

За новите технологии в „Асарел-Медет“

Дигиталната трансформация е един от приоритетите за устойчиво развитие на „Асарел-Медет“ и панагюрската минна компания разполага със супермодерни автоматизирани системи от световните технологични гиганти. През миналата година тя стана част от международния научно-изследователски проект X-Mine, по който се тестваха технологии, считани за бъдещето на минното дело, защото намаляват екологичния отпечатък още в етапа на геоложкото сондиране и сортиране на рудите. През 2022 г. „Асарел-Медет“ ще участва в нов международен проект, по който ще се проучват критичните суровини за зеления преход в Европа.

Дроновете отдавна не са новост при минното планиране, а компанията разполага с първите в българския рудодобив циклично-поточни технологии за транспорт на руда и откривка, които намаляват въглеродния отпечатък.

Новите технологии позволяват от всяка точка на света в реално време да се следят машините в рудника и обогатителната фабрика и да се оптимизират процесите. „Асарел“ има първата автоматизирана система в българския рудодобив, която управлява движението на машините в рудника и дори контролира налягането в гумите и температурата на маслото в двигателите им. Автоматизирана система следи също устойчивостта на рудничните откоси, като на всеки три минути два радара „обхождат“ рудника и го сканират с точност до 0,2 мм. За всяко движение на земните маси над 4 мм в час машините изпращат предупреждение по имейл на специалистите, а това създава качествено ново ниво на безопасност.

В „Асарел-Медет“ може да се види уникален за Балканите проект, който интегрира в обща информационна система пробивните минни дейности заедно с 3D геоложки, структурен и хидрогеоложки модел на находището, за да се осигури максимално прецизното планиране на добива и оползотворяване на ресурсите. В партньорство със Siemens – България през 2021 г. компанията разви автоматизираната система за управление в обогатителната фабрика, а през тази година внедрява нова експертна система за оптимизиране на смилането на рудите, като се очаква намаляване на отпадъка на единица произведена продукция. С технология на Siemens се управляват още оборотното промишлено водоснабдяване в затворен цикъл, както и трите пречиствателни станции на компанията.

„Автоматизираните системи правят технологична революция в нашия отрасъл, значително облекчават работата на колегите, подобряват безопасността на труда и опазването на природата, но не ги възприемаме като нещо, което може да замени човека“, каза по повод получената награда за дигитална трансформация председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър Цоцорков.

За фондация „Лъчезар Цоцорков“

За Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН функционира като част от Глобалната мрежа и е официално прогласена на 6 май 2011 г. от Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН. Тя е обединение на компании, неправителствени организации и образователни институции. Българската мрежа е най-активната организация в страната в сферата на корпоративната отговорност и устойчивото развитие. Мрежата е национална партньорска организация на най-голямата европейска бизнес мрежа за КСО – CSR Europe.

За Глобалния договор на ООН

Глобалният договор на ООН е най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост и обхваща над 12 000 членове. Доброволната инициатива на бившия генералния секретар на ООН Кофи Анан обединява бизнес и неправителствени организации, академични институции, градове и агенции на ООН в истински глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. 10-те принципа на Глобалния договор на ООН са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

Общо събрание на БМГК

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 19 април 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в бизнес център NV Tower (бул. „Доктор Г. М. Димитров“ № 59, ет. 2), при следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет на БМГК за дейността на БМГК и изпълнение на Насоките за 2021 г.
 2. Доклад на Контролния съвет на БМГК за изпълнението на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2021 г.
 3. Приемане на Насоки за дейността на БМГК през 2022 г.
 4. Приемане на Бюджет за 2022 г.
 5. Разни.

Материалите по всички точки от дневния ред ще бъдат на разположение за членовете на Сдружението за запознаване в офиса на БМГК от 18 март 2022 г. (в рамките на работния ден).

Членовете на БМГК се канят да участват лично в Общото събрание, а при невъзможност, техни упълномощени представители при представяне на изрично писмено пълномощно на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

„Асарел-Медет“АД се включва в нов научно-изследователски проект

Финландски университет ще координира университети, минни компании и производители на оборудване от 10 европейски страни

Европейската комисия одобри научно-изследователския проект AGEMERA, в който „Асарел-Медет“АД е партньор в консорциум с още 19 други организации. Проектното предложение беше подадено през месец септември 2021 г. по Европейската програма „Хоризонт“. То получи висока оценка и през месец януари 2022 г. партньорите по проекта бяха поканени да сключат договор за безвъзмездна финансова помощ.

Целта на AGEMERA е да отключи потенциала на Европа в областта на критичните материали чрез извършване на модерни геоложки и геофизични проучвания на обща площ от над 4700 кв. км. По този начин ще се детайлизира картата на критичните материали – кобалт, боксит, литий, ванадий, ниобий, тантал и др. в 6 европейски страни – България, Полша, Германия, Босна и Херцеговина, Испания и Финландия и Замбия – като страна извън ЕС. Критичните материали са от стратегическо значение за икономиката на ЕС, но към настоящия момент не се добиват или се добиват трудно в Европа, поради което се налага внос от други страни.

Геофизичните полеви тестове ще демонстрират три иновативни неинвазивни метода за проучвания до ниво на технологична готовност TRL 5 – технология, валидирана в релевантна среда. Те ще са базирани на отдалечени сензорни и свързани с бази данни анализи, а именно: 1) пасивни сеизмични методи; 2) мултисензорна дронна система, комбинираща магнитни, радиометрични и електромагнитни сензори; 3) мюонбазирана мултисензорна детекторна система за плътност. 

Координатор на проекта е университетът в гр. Улу, Финландия. Партньори са университети, научни институции, технологични компании и минни предприятия от Финландия, Хърватска, Естония, Унгария, Испания, Полша, Германия, Нидерландия, Босна и Херцеговина. От българска страна, освен „Асарел-Медет“АД, партньор по проекта AGEMERA е и Геологическият институт при БАН.

„Асарел-Медет“АД получи поканата за участие, благодарение на успешно приключения иновативен проект Х-mine, в който дружеството беше стратегически партньор в тестването на две пилотни установки за анализ на ядки и за сортиране на руда на лентов поток. Участието в проекта X-mine донесе на панагюрската компанията браншовата награда за иновации за 2021 г.

Новата топкова мелница на „Асарел-Медет“АД има автоматизация от по-високо ниво

Системата за автоматизирано управление на новата топкова мелница в обогатителната фабрика „Асарел“ ще облекчи работата на операторите, като по този начин ще им позволи да се концентрират още по-добре върху работата на целия цех „Дезинтеграция“.

През настоящата година специалисти от „Метсо“ – Франция, предстои да приключат финалните настройки, тестове и пуск в експлоатация на системата за управление от по-високо ниво – Optimizing Control System /OCS-4D/ на новата топкова мелница ТМ10. Контролират се контурите за управление на нивата на зумпфовете, работата на помпите и хидрциклонните батерии, както на предварителната класификация, така и на основния поток на мелницата. OCS-4D представлява софтуерен продукт, разработен от „Метсо-Оутотек“, който надгражда Simatic WinCC – системата на „Сименс“ за мониторинг и управление на мелницата.

Взаимодействието между софтуерните продукти е двупосочно – операторите задават желаните стойности на технологичните параметри за управление на мелницата в системата за мониторинг и управление, а OCS-4D ги променя в определен диапазон динамично, според измененията на технологичните променливи. По този начин отпада необходимостта операторът постоянно да следи малките по количество промени на процеса, като може навременно да реагира и да коригира заданията на технологичните величини.

Система на „Сименс“ управлява варовата централа в „Асарел-Медет“АД

Автоматизирана система на „Сименс“ управлява технологичните процеси в модернизираната варова централа на обогатителна фабрика „Асарел“.

Към момента е разработена изцяло нова система за автоматизация, която обхваща измерване, индикация и управление на основните технологични процеси на новопроектираните съоръжения, заедно с контролно-измервателни прибори в инсталациите за подготовка на варно мляко.

Основната част от съоръженията са оборудвани с интелигентни директ стартери за мониторинг и контрол на двигателите Siemens Simocode Pro V. Задвижването на дозиращата гумено-транспортна лента и на барабана за гасене на вар е реализирано с честотни инвертори Schneider Altivar 930, осигуряващи плавен регулируем ход в голям честотен диапазон. За улеснение на технологичния персонал при работа с оборудването е предвиден сензорен екран Siemens Simatic HMI Comfort.

Съоръженията от бункера за вар до спиралния класификатор се управляват като поточно-транспортна система, която изисква последователно автоматично пускане и спиране на отделните механизми в определен технологичен ред. Агитаторите работят в непрекъснат режим, а помпите за дозиращите контури се пускат и спират по преценка на оперативния персонал.

Предстои новоизградената система за управление да се разшири, като тя ще обхване и съществуващите досега съоръжения в новата варова централа на „Асарел-Медет“АД, а след това ще се интегрира към системата за процесен контрол на „Сименс“ Simatic PCS7 V9.

Източник: Пресцентър на “Асарел-Медет” АД

Гости от посолството на Австрия посетиха „Асарел-Медет”АД

Търговският съветник към посолството на Австрия у нас и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA Bulgaria Филип Купфер и Петя Галинова – маркетинг офисър в Търговския отдел, посетиха „Асарел-Медет”АД на 2 декември. Те бяха посрещнати от председателя на Надзорния съвет Димитър Цоцорков и изпълнителния директор инж. Делчо Николов.

„Компанията ни е успешна, благодарение на своята последователна политика на инвестиции в най-модерните технологии, екологосъобразно и безопасно производство. През годините „Асарел-Медет“ АД е разчитало на партньорството си с австрийски компании, като отношенията ни с тях винаги са били коректни и ползотворни“, заяви в приветствието си Димитър Цоцорков.

Изпълнителният директор инж. Делчо Николов представи проектите за дългосрочно устойчиво развитие и инвестициите в модерна техника, нови технологии, опазване на околната среда и безопасност на труда за над 1,4 млрд. лева от 1999 до сега. По време на работната среща бяха обсъдени възможностите за партньорство на „Асарел-Медет”АД с фирми от Австрия по различни бъдещи проекти. След това гостите посетиха диспечерната на рудник “Асарел”, където изпълнителният директор инж. Делчо Николов ги запозна с производствения процес в компанията. Филип Купфер и Петя Галинова останаха особено впечатлени от мащабите на оборудването, което работи в рудник “Асарел” и се снимаха за спомен пред някои от най-внушителните експонати във фирмената експозиция за историята и развитието на “Асарел-Медет”АД

Световен ГИС ден

България отбелязва Световния ГИС ден с онлайн конференция на 17 ноември

София, 05 ноември 2021г. ­–  На 17 ноември по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) ще се проведе онлайн конференция, на която водещи международни и български експерти ще представят най-новите разработки, решения и добри практики в областта на Геопространствените технологии и тяхното приложение в различни сфери.

Основен акцент в програмата на форума ще е използването на ГИС за устойчиво развитие и по-специално за подпомагане изпълнението на Зелената сделка. В тази сесия специално участие ще вземе Крис Стийнманс, Ръководител на отдела за данни и информационни услуги на Европейската агенция за околна среда, който ще покаже  визията на агенцията за ролята и значението на геопростраствените данни и технологии за Зелената сделка. Водещият международен експерт ще представи какъв е напредъкът на Европа по пътя към зеления преход и как ГИС може да помогне за преминаването към устойчива Европа.

Сред международните лектори, които ще вземат участие в Световния ГИС ден в България е и Стивън Кепел, съосновател на Алианса за данни за целите на устойчиво развитие на ООН и Президент на PVBLIC Foundation, който ще покаже приложението на ГИС за създаване на хъбове, по-добро сътрудничество и координация в посока постигане на целите за устойчиво развитие на ООН.

Специален панел на форума ще включи добри практики в използването на ГИС технологии и реализирани системи от водещи организации в България, сред които Министерството на околната среда и водите, Софияплан, Овергаз и други. Традиционно, в рамките на онлайн форума ще бъдат направени и демонстрации на живо на най-новите възможности на ГИС технологиите за нуждите на кадастър, околна среда, ютилитис, здравеопазване, сигурност и обществен ред, земеделие, местно самоуправление, териториално развитие, транспорт, електронно управление и други.

Като част от отбелязването на ГИС деня у нас, Есри България – официалният домакин и организатор на събитието за страната, в партньорство с Министерството на образованието и науката провеждат и първия Национален образователен конкурс за истории с дигитални карти под надслов “Дигитални истории от училището и университета“, чийто победители ще бъдат обявени в рамките на онлайн форума.  

 „В продължение на повече от 20 години, ние от ЕСРИ България, съвместно с нашите партньори развиваме и утвърждаваме Световния ГИС ден у нас, давайки трибуна за обмяна на опит, добри практики и идеи за това как достиженията на ГИС технологиите могат да бъдат приложени ефективно в различни сфери“, коментира Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България и допълва: „Днес, предизвикателствата пред нас са по-големи от всякога – от климата, през здравеопазването до енергетиката и икономиката. Изправени пред тези предизвикателства, заедно с още над 70 държави на 17 ноември ще отбележим Световния ГИС ден, показвайки как Геопростраствените технологии помагат в борбата ни за по-добър и устойчив свят за нас, хората, и света като цяло. Днес, времето изисква от нас да работим в сътрудничество в областта на ГИС, в подкрепа на обществото и за едно по-добро бъдеще“.

Повече информация за събитието, може да бъде намерена на https://esribulgaria.com

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТЛИЧИ С ПОЧЕТЕН ЗНАК БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

 „Минната индустрия е в основата на независимостта на националната енергетика и на икономиката. Тази индустрия е стабилна, благодарение на хората, които я ръководят, внедряват инициативи, нови практики и работят денонощно така, че да бъдем конкурентноспособни. Тя е стратегически отрасъл, от нея зависят всички останали сектори, и никога не трябва да забравяме това“. С тези думи президентът на Република България Румен Радев откри Националното честване на Деня на миньора и 30-годишнината от създаването на Българска минно-геоложка камара. Събитието се проведе в „София Хотел Балкан“.

„За мен е чест да бъда сред хора – представители на една мъжка, трудна и рискована професия. Професия, превърнала се в еталон на сила, на характер и сплотеност“ каза в обръщението си държавният глава.

Президентът връчи на Българската минно-геоложка камара Почетен знак по повод 30-годишнината от нейното създаване и за големия й принос в минното дело. „Приемете го като символен знак на моята дълбока признателност, благодарност и подкрепа за вашата отговорност към България. В мое лице, като приоритетен отрасъл на българската икономика, вие имате съюзник.“ каза той.

По време на тържественото честване председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов представи обзорен доклад за състоянието на отрасъла през изминалата година, като изтъкна постиженията и успехите на бранша, въпреки трудната икономическа обстановка. „Добивната индустрия в България осигурява 5% от брутния вътрешен продукт и е двигател за доброто социално-икономическо развитие на редица региони. През 2020 г. страната ни запазва своето водещо място в европейската минерално-суровинна индустрия, нареждайки се на челните места по добив на мед и злато“ отчете в доклада си проф. Вълканов.

По време на тържественото събрание, по случай 30-годишния юбилей на БМГК, бяха връчени специални награди за принос към минната индустрия на ресорни държавни институции – Министерство на енергетиката, министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, ИА Главна инспекция но труда“, както и партньорски организации, с които БМГК работи активно. Сред тях са национално-представените работодателски организации, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, както и националните синдикални организации и миньорските федерации.

Специални персонални награди получиха проф. дтн инж. Цоло Вутов като почетен председател на НТС по МДГМ и почетен член на Управителния съвет на БМГК, и проф. д-р инж. Любен Тотев, заместник-председател на БМГК и ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ в периода 2011 – 2019 г.

Наградени бяха първите учредители на БМГК – фирми и личности, участвали в създаването на браншовата организация през 1991 г.

По време на тържествената церемония бяха отличени и най-добрите дружества в бранша в категориите „Най-добри резултати“, „Иновации“, „Безопасност и здраве“, „Грижа за природата“ и „Корпоративна социална отговорност“

На събитието присъстваха ресорните за бранша държавни институции, научни институти и организации, областни управители и кметове на минни региони, дипломатически представители, фирми, ветерани от бранша и студенти. Спонсори на празника бяха „Минстрой Холдинг“ АД, „Каолин“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД,  „Асарел-Медет“ АД и „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

Националното честване на Деня на миньора по традиция се организира от Българска минно-геоложка камара на 18-ти август – денят на Успението на св. Иван Рилски.  Партньори на събитието са Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на миньорските синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа“.