Асарел-Медет инвестира над 10 млн. лв. в иновативен проект за рекултивация на Окисно насипище
„Асарел-Медет“ АД инвестира над 80 милиона лева за последните 15 години в екологични проекти. Сред тях се откроява иновацията за техническа и биологична рекултивация на минно съоръжение в процес на експлоатация – Окисно насипище. На насипището
Асарел-Медет АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти
„Асарел-Медет“ АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти по разработена годишна програма, което потвърждава ясно изразената позиция на компанията за непрекъснато развитие и стремеж за повишаване на екологичната сигурност, което безспорно
Как Дънди Прешъс увеличи производството и намали въздействието върху околната среда
За минното дело няма спор, че е една от първите човешки дейности. Сигурно това е причината да забравяме, че тази дейност търпи много сериозно развитие не само в технологично отношение, но и като ангажимент и отговорност към обществото
Обучения по Здраве и безопасност при работата в Холсим
През 2017 г. продължи практиката да се провеждат обучения по Здраве и безопасност при работата „Холсим Кариерни материали“ АД. Обученията по основните елементи на безопасност (FPEs) се провеждат чрез подхода „Обучение на обучаващи“. Представители от отдел ЗБР са предварително обучени за
„Здраве и безопасност“ в Елаците Мед
В „Елаците-Мед“ АД е внедрена и действа процедура за „Здраве и безопасност“, която е задължение и отговорност на всички работници и служители, извършващи дейности на територията на дружеството. Чрез инструктаж и/или обучение работниците се запознават с изискванията за безопасност, начините за недопускане на трудови злополуки
Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа в Асарел
По ежегодно разработваната приоритетна фирмена „Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа“ през 2017 г. „Асарел-Медет” АД инвестира средства в общ размер на 2 635 000 лв. И през 2017 г. продължи реализацията на ежегодните мероприятия и мерки за подобряване на здравето