България е в Топ-5 от страните в ЕС по дял на добавената стойност на добивната индустрия
Днес, 17.03.2017 г. бе представен доклад с Анализ на социално-икономическото въздействие на българската минерално-
Проф. дтн инж. Николай Вълканов: БМГК застава начело на битката в защита на българския въгледобив
БМГК винаги е защитавала интересите на своите членове, а когато те са от национално значение, както е случаят с „Мини Марица
Българският въгледобив в лицето на Мини Марица-Изток ще отстоява своето устойчиво развитие
Всички участници в кръглата маса „Бъдеще за българския въгледобив“ се обединиха около позицията за защита на този приоритетен за
Проф. д-р Лъчезар Цоцорков: Проектът за МБАЛ “Уни Хоспитал” е една хуманна и перспективна инвестиция
Проф. Цоцорков, какво ви мотивира да осъществите такава огромна инвестиция в областта на здравеопазването в родния си град?
Българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж
Българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж и страната ни разполага с технологии и ресурси, които гарантират реализация на геоложкия потенциал
Проф. д-р Лъчезар Цоцорков: ЕМБФ 2016 е успех за минната индустрия!
Слово на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, Председател на Организационния комитет на Европейски минен бизнес форум при за закриване на събитието