Дружества от бранша в подкрепа на борбата с COVID-19
На 10-ти април „Минстрой Холдинг“ АД направи дарение в размер на 20 000 лв. на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, София за осигуряване на специализирана медицинска апаратура
Общо отчетно-изборно събрание на БМГК – нова дата
14.04.2020 Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 29
ЕМБФ 2020 ще събере в София водещи експерти в сектора на добивната индустрия
Визията и европейските политики за минерално-суровинната индустрия в Европа, състоянието и развитието на отрасъла и тенденциите на
Отговорно бизнес поведение в минната индустрия
На 23.01.2020 г. в хотел „Интерконтинентал“, София се проведе семинар на тема „Опитът на Канада в отговорното бизнес поведение в минно-добивната индустрия”, организиран от
Българо-австрийски форум „Минно-добивна промишленост и металургия“
За втори път Австрийско посолство-търговски отдел заедно с Българска минно-геоложка камара